Οι υγειονομικές δομές της Π.Ε. Κοζάνης παρουσιάζουν, με ευθύνη της κυβέρνησης, μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για την υγεία και την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» παραμένει ακέφαλο εδώ και μήνες, καθώς δεν έχει καλυφθεί ακόμη η θέση του Διοικητή.

Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν, ωστόσο, την υποστελέχωση των κλινικών με το πιο επείγον ζήτημα να αφορά την Παιδιατρική κλινική όπου υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός και μια επικουρική, της οποίας η σύμβαση λήγει στο τέλος του 2022.Αναγκαστικά, για να βγει το πρόγραμμα εφημεριών, χρησιμοποιούνται ιδιώτες ιατροί, ενώ γίνονται μετακλήσεις ιατρών από κοντινά κέντρα υγείας και νοσοκομεία.

Όπως είναι επιστημονικά παραδεκτό, ωστόσο, η νοσηλεία, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες προϋποθέτει μια ιατρική συνέχεια και επιμελητεία που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από εμβαλωματικές λύσεις και έκτακτες προσθήκες.

Παράλληλα, οι παιδίατροι της κλινικής αναγκάζονται να πραγματοποιούν περισσότερες εφημερίες από τις προβλεπόμενες γεγονός που, εκτός από την παρατυπία, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια τους και την νοσηλεία των παιδιών-ασθενών, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των προσωπικών τους υποχρεώσεων.

Το παράδοξο είναι, δε, ότι παρά τις ελλείψεις δεν έχουν προκηρυχθεί, ακόμα και στην πιο πρόσφατη πρόσκληση, οι τέσσερις κενές οργανικές θέσεις παιδιάτρων, την ώρα που είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Η ίδια κατάσταση, ωστόσο, επικρατεί και σε άλλες κλινικές και ειδικότητες. Ενδεικτικά, στο Νοσοκομείο υπάρχουν μόνο δύο αναισθησιολόγοι – με σοβαρή πιθανότητα να αποχωρήσει ο ένας από τους δύο- και ένας στη ΜΕΘ, ενώ το έργο τους επικουρεί κι ένας συνταξιούχος. Επίσης, στην Παθολογική κλινική υπάρχουν δύο μόνιμοι ιατροί σε σύνολο επτά οργανικών θέσεων, ενώ συμπράττει κι ένας ιδιώτης γιατρός.

Στην Ψυχιατρική κλινική υπάρχουν, δε, μόνο δύο γιατροί και 16 κλίνες για όλη τη Δυτική Μακεδονία, στα ΤΕΠ καλύπτονται οι ανάγκες  – μιας και αποχώρησε ένας αναισθησιολόγος για το ΕΚΑΒ – από γενικούς ιατρούς και από την πρωτοβάθμια φροντίδα, στην Πνευμονολογική κλινική υπάρχει μόνο ένας διευθυντής και ένας επικουρικός γεγονός που δεν επιτρέπει την σύσταση και τη λειτουργία κλινικής, στη ΜΕΘ υπάρχουν δύο εντατικολόγοι σε σύνολο πέντε οργανικών θέσεων, στην Ουρολογική μια επικουρική και ένας ιδιώτης.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί, περίπου, και στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΄΄Μποδοσάκειο΄΄ όπου, για παράδειγμα, στην Παθολογική κλινική υπάρχουν δύο κενές οργανικές θέσεις, στην Παιδιατρική συνδράμει ιατρός όμορης περιφερειακής ενότητας, οι αναισθησιολόγοι δεν επαρκούν και, ομοίως, καλούνται ιατροί από γειτονική Π.Ε., στην Ογκολογική υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας γιατρός, ενώ στη ΜΕΘ υπάρχει μόνος ένας μόνιμος ιατρός και ένας που μετακινείται από πρωτοβάθμια δομή.

Συνολικά, από τις 88 θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του ΄΄Μαμάτσειου΄΄ έχουν καλυφθεί μόνο 42 ενώ στο Μποδοσάκειο, από τις 62 οργανικές, κατειλημμένες είναι μόνο οι 45.

Επιπρόσθετα, οι μετακινήσεις ιατρών από την πρωτοβάθμια υγεία,  δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών οι οποίες αποδυναμώνονται έτι περαιτέρω και δεν επιτελούν το έργο για οποίο προορίζονται.

Παράλληλα, στον τομέα της υγείας, υφίστανται τα γνωστά και κοινά αιτήματα που άπτονται της αποκατάστασης των μισθολογικών απολαβών των ιατρών έπειτα από τις αντισυνταγματικές μειώσεις του 2012, όπως και βέβαια με τους εργαζόμενους που έχουν απομακρυνθεί λόγω του μη εμβολιασμού τους, ενώ παραμένουν τα προβλήματα με την έλλειψη μηχανημάτων και υποδομών π.χ. σε όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει αιμοδυναμικό, με συνέπεια να έχουμε συνεχώς διακομιδές σε άλλες δομές για στεφανιογραφία, μπαλονάκια και βηματοδότη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και οι πολίτες της περιοχής έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στις επικίνδυνες ελλείψεις, στις καθυστερήσεις και τις ανεπάρκειες των τριτοβάθμιων δομών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια βούληση ή πρόθεση για την επίλυση του ζητήματος, σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής  αδιαφορίας οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ιατροί δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την στελέχωση θέσεων με εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, πόσο μάλλον δε, όταν δεν προβλέπεται καμία πριμοδότηση, ενώ μεγάλο ποσοστό υφιστάμενων ιατρών αποχωρούν ή επιδιώκουν να αποχωρήσουν λόγω των επιβαρυντικών .

Επειδή τα μεγάλα κενά στο οργανόγραμμα των νοσοκομείων δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για την υγεία των πολιτών, ιδιαιτέρα των παιδιών,

Επειδή οι εργαζόμενοι υφίστανται μεγάλη επιβάρυνση,

Επειδή η Δυτική Μακεδονία, λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, θα έπρεπε να έχει ειδική προτεραιότητα στις προκηρύξεις,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  1. Πότε και με ποιο τρόπο θα καλύψετε τα οργανικά κενά των Νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης;
  2. Ειδικότερα, πως θα προασπίσετε την λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»; Ποιες ενέργειες έχει κάνει η αρμόδια ΥΠΕ για την στελέχωση της κλινικής;
  3. Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών των ιατρών, ώστε να αρθεί η αδικία από τις αντισυνταγματικές μειώσεις του 2012;
  4. Με ποιο τρόπο θα ενισχύσετε τα νοσοκομεία της Π.Ε. Κοζάνης που παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές και μηχανήματα;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη

Από @newsroom