Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει για πρώτη φορά την τιμή να φιλοξενεί για τα επόμενα τρία χρόνια την υψηλού κύρους Έδρα Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική της «Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη». Σκοπός της Έδρας είναι η προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στο αντικείμενο της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων και φυσικών καταστροφών που συντελούνται στην Ευρώπη. Η Έδρα απονεμήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία Τριανταφυλλίδου και οι δραστηριότητες αυτής θα υλοποιηθούν στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Το έργο της Έδρας αφορά τη διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων που εστιάζουν στην ανάδειξη του τοπίου της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων στην Ευρώπη τόσο σε εθνικό επίπεδο των κρατών-μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών θεσμών:

  • Επικοινωνία Κρίσεων και Συγκρούσεων
  • Πλαισίωση Κρίσεων: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση
  • Διαχείριση Κρίσεων στην ΕΕ: Επιχειρησιακές Ικανότητες και Μηχανισμοί
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων

Τα μαθήματα προσφέρονται τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά και απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (http://uowm.gr), σε φοιτητές όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων, σε επαγγελματίες του χώρου και πολίτες.

Το έργο της Έδρας εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, και διαλέξεις υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών φορέων επιφορτισμένων με τη διαχείριση κρίσεων, στελεχών Μη Κυβερνητικών και Εθελοντικών Οργανώσεων και διακεκριμένων δημοσιογράφων.

Στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Επικοινωνία Κρίσεων και Συγκρούσεων» και «Πλαισίωση Κρίσεων: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση» ενώ το εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα «Διαχείριση Κρίσεων στην ΕΕ: Επιχειρησιακές Ικανότητες και Μηχανισμοί» και «Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων».

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η 10η Οκτωβρίου 2022 και η διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 9:00-12:00: Επικοινωνία Κρίσεων και Συγκρούσεων

  • Δια ζώσης: Αμφιθέατρο 1, Καστοριά Campus – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Zoom: https://zoom.us/j/92410878631 (Meeting ID:924 1087 8631)

Πέμπτη 12:00-15:00: Πλαισίωση Κρίσεων: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση

  • Δια ζώσης: Αμφιθέατρο 1, Καστοριά Campus – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
  • Εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Zoom: https://zoom.us/j/92410878631 (Meeting ID:924 1087 8631)

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα και διαλέξεις της έδρας Jean Monnet και η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων συνοδεύεται από την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης στο πρόγραμμα της Έδρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έδρα Jean Monnet και τη συμμετοχή στα μαθήματα επικοινωνήστε με email ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και τα social media της Έδρας.

Website: https://jmchair-criscom.uowm.gr

Emails: jmchair.crisis@uowm.gr; atriantafylidou@uowm.gr

Facebook: https://www.facebook.com/JMChairCrisis/

Twitter: https://twitter.com/JMChair_Crisis

Instagram: https://www.instagram.com/jmchair_crisis/

Από @info@team