Στις προοπτικές και στις δυνατότητες της  Ενεργειακής Κοινότητας των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας για την τοπική κοινωνία και την οικονομία καθώς και για τον προγραμματισμό, πράξεις και ενέργειες που  έχει δρομολογήσει η Περιφερειακή Αρχή, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης στην δεύτερη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  η πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου, εξειδικευμένου πάνω σε θέματα ενέργειας και θέματα αγοράς ενέργειας, με στόχο να αξιοποιηθεί  επενδυτικά το κονδύλιο των 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την Ενεργειακή Κοινότητα των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας.

 Τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου θα συμβάλουν στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και  θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας και, κατ’  επέκταση, της γεωργικής παραγωγής της Περιφέρειας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των υποδομών που θα υλοποιήσει η Ενεργειακή Κοινότητα, ώστε να πετύχει τον στόχο της που είναι η  εξοικονόμηση  της  ηλεκτρικής ενέργειας στο μέγιστο βαθμό μέχρι μηδενισμού του Ενεργειακού κόστους των γεωργικών καλλιεργειών στη Δυτική Μακεδονία.

Η Ενεργειακή Κοινότητα των ΤΟΕΒ είναι η  πρώτη αντίστοιχη  οργανωτική δομή  σε όλη την Ευρώπη που ένωσε τους ΤΟΕΒ  μίας Περιφέρειας σε ένα συλλογικό σχήμα, με σκοπό  αφενός να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας αναπτύσσοντας τις κατάλληλές, διαθέσιμες νέες τεχνολογίες  και αφετέρου,  μέσω της εξοικονόμησης  ενέργειας   να πιστοποιηθεί και το πρασίνισμα της γεωργικής παραγωγής.

 Μέσα  στις προτεραιότητες  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας,  είναι και η επέκταση της συλλογικής δράσης  των ΤΟΕΒ και σε φυσικά πρόσωπα όπως των απλών παραγωγών και Κτηνοτρόφων, ώστε να έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν τα οφέλη της μείωσης του ενεργειακού κόστους στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητές τους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας  των ΤΟΕΒ  υπογράμμισε: « Η Περιφερειακή Αρχή διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για   ένα υγιές περιβάλλον στον πρωτογενή τομέα, που θα στηρίζει τον παραγωγό και τον κτηνοτρόφο και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Περιφέρειας. Η μείωση του κόστους άρδευσης θα εισφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση του υπάρχοντος αγροτικού δυναμικού στην Περιφέρεια και θα συμβάλει στην διεύρυνση της πρωτογενούς δραστηριότητας. Η μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα βελτιώσει το αγροτικό εισόδημα, κρίσιμες παράμετροι που καθορίζουν την παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του».            

Από @info@team