Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Κορησού, Ομορφοκκλησιάς, Α.Πτεριάς, Κ.Πτεριάς, Κλεισούρας, Άνω Μελά, Κάτω Μελά, Αγ.Αντωνίου, Αποσκέπου, Δισπηλιού, Κεφαλαρίου, Κολοκυνθούς, Μακροχωρίου, Μανιάκων, Μαυροκάμπου, Μαυροχωρίου, Μεσοποταμίας, Ν.Λεύκης, Ν.Οικισμού, Οινόης, Πενταβρύσου, Πολυκάρπης, Ποριάς, Τοιχιού, Τσάκωνης, Χάλαρας     και Χιλιοδένδρου  είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Από @apararas