Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει τους δημότες του ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρξουν οι μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης ή παγετού.

Επιδεικνύοντας διάθεση συνεργασίας και πνεύμα αλληλεγγύης μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων και παγετού.

Για την πρόληψη προβλημάτων που πιθανόν να παρουσιαστούν, παρακαλούμε τους δημότες και επισκέπτες να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Από @anikos