Ο ενισχυμένος πολιτικός διάλογος σχετικά με το εθνικό σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. 
 Στη συνάντηση παρέστησαν τόσο ο γενικός διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Eric Paquet, όσο και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και της εκτελεστικής υπηρεσίας ΜΜΕ επιχειρήσεων,  Julien Guerrier. Επίσης το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας,  Χρήστος Δήμας, καθώς και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής. 
Στο διάλογο συμμετείχαν εκπρόσωποι των ελληνικών δήμων που επελέγησαν στην Αποστολή των Πόλεων, μεταξύ αυτών και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Κοζάνης, Γιάννης Τζιουράς, καθώς και η ειδική σύμβουλος του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για την Αποστολή των Πόλεων, Κωνσταντίνα Σιούντρη. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι κύριοι Paquet και Guerrier αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στον κεντρικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αποστολών και ιδίως στην Αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων». 
Επίσης, όπως υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δήμοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και την ερευνητική κοινότητα της χώρας. Στόχος η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,  μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. 
Τέλος, οι εκπρόσωποι των Δήμων παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τη χρηματοδότηση δράσεων, τα θεσμικά εμπόδια και την ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Αποστολής, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε αυτή την κατεύθυνση, έλαβαν την προφορική δέσμευση των Ευρωπαίων αξιωματούχων πως η Επιτροπή θα στηρίξει τους Δήμους ώστε η Αποστολή αυτή να πετύχει. 

Από tester