Στη μάχη της αγροτικής οδοποιίας επιστρατεύεται ένα νέο μηχάνημα έργου grader (διαμορφωτής γαιών) 190 ίππων που παραδόθηκε σήμερα στο Δήμο Βοΐου, της εταιρίας CASE.

Ο στόλος του Δήμου που απαριθμεί πλέον 4 grader, αναβαθμίζεται ουσιαστικά  με την προσθήκη του καινούργιου μηχανήματος, προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στο μεγάλο έργο της συντήρησης του ιδιαίτερα εκτεταμένου δικτύου της αγροτικής οδοποιίας που ξεπερνά τα 2000 χιλιόμετρα.   

Το συμβατικό τίμημα της προμήθειας, κατόπιν δημοπρασίας, ανήλθε σε 353.400,00 ευρώ και η χρηματοδότηση προήλθε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί, με όσα μεσα διαθέτει ο Δήμος, έργα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας.  

Από @newsroom