Ημέρα 1η, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

20:30 μμΠαρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων από το Δημαρχείο έως το χώρο της εκδήλωσης.
21:00 μμΤελετή έναρξης. Παραστάσεις από τα χορευτικά συγκροτήματα όλων των χωρών. Γλέντι.

Ημέρα 2η, Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΣΟΤΥΛΙ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΕΡΑΤΥΡΑ.

ΤΣΟΤΥΛΙ

20:30 μμΠαρέλαση των χορευτικών συγκροτημάτων Τουρκίας και Αλβανίας
21:00 μμΠαραστάσεις των χορευτικών. Γλέντι.

ΓΑΛΑΤΙΝΗ

20:30 μμΠαρέλαση των χορευτικών συγκροτημάτων Ρουμανίας και Σερβίας.
21:00 μμΠαραστάσεις των χορευτικών. Γλέντι.

ΕΡΑΤΥΡΑ

20:30 μμΠαρέλαση των χορευτικών συγκροτημάτων Βουλγαρίας και Κροατίας.
21:00 μμΠαραστάσεις των χορευτικών. Γλέντι.

Ημέρα 3η , Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

20:30 μμΠαρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων.
21:00 μμΠαραστάσεις από τα χορευτικά συγκροτήματα όλων των χωρών. Τελετή λήξης.

Από @apararas