Ο Δήμος Γρεβενών και η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ανακοινώνουν ότι στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE LIFE-IP CEI-Greece, διοργανώνουν από κοινού Ενημερωτική Συνάντηση με τίτλο «Η Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών» τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 14:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών, Εμμανουήλ Παπά 7.

Στη συνάντηση θα τεθούν θέματα Χωριστής Συλλογής και Διαχείρισης Ειδικών κατηγοριών αποβλήτων (Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα) από τα κοινά δημοτικά απόβλητα ενώ μέσα από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί θα επιδιωχθεί η καταγραφή βελτιωτικών μέτρων διαχείρισης αυτού του ρεύματος των αποβλήτων.

Από @apararas