Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςστο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 26-7-2022 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48  ν .4940/2022 (Α 112) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

α/α                                ΘΕΜΑ 
 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Εισηγητής
 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών  για την πολιτιστική προβολή του Δήμου.Κολτσίδας Δημ.
 Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση σε Αθλητικά Σωματεία : ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΓΡΕΒΕΝΩΝ-//-
 Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση στον “Φυσιολατρικός Σύλλογος Γρεβενών-//
 Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Σύλλογος Νέων Μεγάρων”-//-
 Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση στον Πολιτιστικό ΣύλλογοΠαλαιοχωρίου Γρεβενών “Το φλάμπουρο”-//-
 Ο Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής

                                                      Αδάμος Ματθαίος

                                Αντιδήμαρχος

                         Οικονομικών- Διοικητικών                 

                                                        Υπηρεσιών                                                                        

Από tester