«Παρουσίαση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του καθεστώτος ΔΑΜ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμουγια τις επιχειρήσεις της Καστοριάς» το Σάββατο 08-07-2023 στις 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

  1. Παρουσίαση Προγράμματος ΔΑΜ και Καθεστώτος ΔΑΜ
  2. Συζήτηση – προτάσεις

Από @apararas