Στα πλαίσια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Γραμματείας του
Παγκόσμιου (Καναδά) και Μεσογειακού (Τοσκάνη) Δικτύου Πρότυπων
Δασών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση για το
Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στη
Σιάτιστα την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00π.μ., στο
Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας
10:00 π.μ. Προσέλευση
10:15 π.μ. Χαιρετισμοί
10:30 π.μ Πρότυπο Δάσος Δυτικής
Μακεδονίας
Δημήτριος Τσίμπλινας – πρόεδρος
Πρότυπου Δάσους Δυτικής Μακεδονίας
10:45 π.μ Μεσογειακό Δίκτυο
Πρότυπων Δασών
Tony Ventre – Mediterranean Model
Forest Network Secretariat
11:00 π.μ Παγκόσμιο Δίκτυο Πρότυπων
Δασών
Patrick Wylie – Senior Policy Analyst and
Mediterranean Regional Lead – IMFN
Secretariat with Natural Resources
Canada’s Canadian Forest Service
11:15 π.μ Ερωτήσεις – Συζήτηση
12:00μ.μ Λήξη

Από @info@team