Σύσκεψη για τον Αναδασμό της Τοπικής Κοινότητας Ασπρογείων  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τους δασικούς χάρτες και επηρεάζουν την εξέλιξη της μελέτης του αναδασμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ασπρογείων Βασίλης Σταυρίδης, ο Προϊστάμενος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Π.Ε. Φλώρινας Στέλιος Ανδρέου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού Στέφανος Ιωαννίδης, τα μέλη της επιτροπής του αναδασμού Αναστασία Λιναρά και Ιωαννίδου Αγάπη και ο Ανάδοχος του αναδασμού Φώτης Ριζόπουλος, τοπογράφος μηχανικός.

Από @anikos