Ολοκληρώνεται η ανάπλαση της πλατείας Δαφνερού.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των επενδύσεων με πέτρα και την τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων.

Ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Δαφνερού, η πλατεία αναβαθμίζεται αισθητικά.

Η Δημοτική Αρχή στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες υλοποιώντας έργα που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Από @apararas