Στις 19 Αυγούστου ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στο Βουδουρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σιάτιστας , παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού , η ζωγράφος Wafa Chriqui σε συνεργασία με το Δήμο Βόιου θα εκθέσει πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίας ενώ παράλληλα θα υπάρξει παρουσίαση οργανώσεων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Από @info@team