Υπογράφηκε σήμερα, στο Δημαρχείο Βοΐου, η σύμβαση προϋπολογισμού 699.716,54€ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» από τον Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης κκ Αθανάσιο,Πρόεδρο του Ιδρύματος «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ», τον Δήμαρχο Βοΐου κ Χρήστο Ζευκλή και τον κ Οδυσσέα Τράντο εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ -ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» που είναι και ο ανάδοχος του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου επιμερίζεται στα ποσά των:

  • 358.828,99€, ποσοστό 51,28% επί του συνόλου της σύμβασης από το Ίδρυμα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ»
  • 340.887,55€, ποσοστό 48,72% επί του συνόλου της σύμβασης από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της Πλατείας Εμπορίου, που βρίσκεται εντός του πυρήνα του ιστορικού τόπου στην συνοικία «Χώρα» της Σιάτιστας, ώστε αυτή να αποτελεί στο μέλλον έναν σύγχρονο οργανωμένο χώρο που θα σέβεται τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού. Το έργο είναι ένα από αυτά που συγκροτούν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής που συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση της Σιάτιστας και στην αναβάθμιση του Δήμου μας, ως τουριστικού προορισμού.

Οι εργασίες του έργου προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από @apararas