Ο Δήμος Γρεβενών ως Δικαιούχος της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών», με MIS 5174133, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 4062/10-10-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους», προσκαλεί σε 2η Φάση ανέργους να συμμετάσχουν στις παρακάτω επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα, που δεν έχουν συγκροτηθεί κατά την 1η Φάση, ήτοι:

  • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής (25 άτομα)
  • Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (25 άτομα)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, με σημείο κατάθεσης το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Γρεβενών που εδρεύει στο Δημαρχείο.

Επισημαίνεται ότι όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τις αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών www.dimosgrevenon.gr, κάνοντας κλικ ΕΔΩ, ενώ για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Δημάρχου στο τηλέφωνο: 24623-50830 ή με e-mail στο dimarxos@dimosgrevenon.gr.

Από @apararas