Σε διαδικτυακό σεμινάριο που οργάνωσαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ – Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά», συμμετείχαν οι υπεύθυνοι του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας, κ.κ. Κωνσταντινίδης Νίκος και Χάτζιος Μιχάλης, καθώς και εθελοντές/ντριες του Γραφείου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών με υπευθύνους, τον επίκουρο καθηγητή κύριο Μέντη Εμμανουήλ και την κυρία Μάρα Βανδώρου και συμμετείχαν εθελοντές πολίτες και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούν στον εθελοντισμό της τρίτης ηλικίας και τρόποι προσέγγισης και οργάνωσης εθελοντικών δράσεων με πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση μιας νέας πλατφόρμας καταγραφής εθελοντικών δράσεων ανά την Ελλάδα, όπου μπορεί να γίνει η αντιστοίχιση αναγκών/εθελοντικών δράσεων, η συνεργασία μεταξύ μεμονωμένων εθελοντών ή εθελοντικών οργανώσεων και η προβολή των εθελοντικών δράσεων ανά την επικράτεια, ως μέσο ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης εθελοντών.

Τα χρήσιμα συμπεράσματα  που προέκυψαν από την συμμετοχή των υπευθύνων του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας στο σεμινάριο, καθώς και τα «νέα εργαλεία» που έχει πλέον στα χέρια του το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου μας, θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την οργάνωση εθελοντικών δράσεων με πρωταγωνιστές τους συμπολίτες μας της 3ης Ηλικίας στο Δήμο Φλώρινας.

Και με την 3η Ηλικία…

Πάμε ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ;!

Από @anikos