Σε πρόγραμμα βραχυχρόνιας κινητικότητας Erasmus (Blended Intentsive Program, ΒΙΡ) που πραγματοποιήθηκε στο University of Applied Sciences στη Δρέσδη στη Γερμανία, συμμετείχαν φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά από πρόταση της ακαδημαϊκά υπεύθυνης Erasmus, Επίκουρης Καθηγήτριας Μελίνας Δριτσάκη.

Στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται υπό την επιστημονική εποπτεία του Prof. Dr. Jan Endrikat και έχει ως αντικείμενο «Market Analysis of Sustainable Business Concepts», συμμετείχαν  τριάντα πέντε φοιτητές/τριες από πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι φοιτητές/τριες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις από καθηγητές και επιχειρηματίες και να συνεργαστούν σε μικτές ομάδες, με στόχο να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σχετικά με την ανάλυση της αγοράς για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η δράση της κινητικότητας έκλεισε με διαδικτυακή συνάντηση κατά την οποία έγινε η απονομή  τίτλου της καλύτερης ομάδας.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν τέσσερις τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και οι Επίκουρες καθηγήτριες του Τμήματος, Μελίνα Δριτσάκη  και Σταυρούλα Λασπίτα, οι οποίες παρέδωσαν διαλέξεις και συνεργάστηκαν με τις ομάδες.

Τα προγράμματα Blended Intensive Program (BIP), χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχουν στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκαν σύμφωνα συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν για μελλοντικές συνεργασίες.

Από @newsroom