Με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Φλώρινας συναντήθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.

Αρχικά έγινε ενημέρωση επί διαφόρων πολυτεκνικών θεμάτων, όπως το δημογραφικό και τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής και οι προτάσεις των πολυτέκνων για την εφαρμογή ειδικής φορολογικής και οικονομικής πολιτικής.

Τα μέλη του Δ.Σ. ζήτησαν την στήριξη της δημοτικής αρχής στα παραπάνω και επιπρόσθετα τη θεσμοθέτηση μέτρων περαιτέρω ενίσχυσης από τον Δήμο Φλώρινας και την κάλυψη κόστους διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων.

Ο κ. Γιαννάκης, ακούγοντας με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματα, εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του τονίζοντας τη σημασία που δίνει ο Δήμος Φλώρινας στις πολύτεκνες οικογένειες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Παπούλκας, ο αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Βακαλόπουλος, ο γενικός γραμματέας κ. Αναστάσιος Μούλας, ο ταμίας κ. Αθανάσιος Τσίτσης και τα μέλη κ.κ. Αντώνιος Τριανταφύλλου, Στέργιος Μπάντης και Γεωργία Παπαδοπούλου.

Από @anikos