Ενημέρωση για την έννοια και τις αξίες του εθελοντισμού, καθώς και για τις δράσεις και τη λειτουργία του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εθελοντικών Δράσεων κ. Μιχάλη Χάτζιο, στους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Φλώρινας.
Η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων στο πλαίσιο του μαθήματος “Εργαστήριο Δεξιοτήτων”.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης συζητήθηκαν οι αξίες και τα οφέλη του εθελοντισμού, τόσο για την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και για τον ίδιο τον εθελοντή.
Έγινε, τέλος, ανταλλαγή απόψεων για την ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος στη Φλώρινα και το σημαντικό ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτήν την κατεύθυνση.

Από @anikos