Υπεγράφη την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, η σύμβαση του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης Κ.Ε.Π. Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού μελέτης 166.408 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη και του εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που πρόκειται να γίνουν στους χώρους που στεγάζονται τα πέντε (5) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στα εξής κάτωθι:

  • ΚΕΠ Κοζάνης (Δημοκρατίας 27)
  • ΚΕΠ Αιανής (Πνευματικό κέντρο Αιανής)
  • ΚΕΠ Ελίμειας (Κοινοτικό κατάστημα Κρόκου)
  • ΚΕΠ Δημητρίου Υψηλάντη (Κοινοτικό κατάστημα Μαυροδενδρίου)
  • ΚΕΠ Ελλησπόντου (Κοινοτικό κατάστημα Ρυακίου)

Συνοπτικά, οι ομάδες εργασιών που πρόκειται να γίνουν είναι οι παρακάτω:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Καθαιρέσεις επιστρώσεων επενδύσεων και επικεραμώσεων, αποξήλωση κουφωμάτων, επενδύσεις πλακιδίων, επιστρώσεις με πλακίδια βινυλικού δαπέδου, κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα, κατασκευή κουφωμάτων, εσωτερικές πόρτες, κατασκευή στέγη, χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και ελαιοχρωματισμοί), επικεράμωση στέγης, γραφεία, ερμάρια, επιγραφές, βινυλικά αυτοκόλλητα κλπ.
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλική εγκατάσταση WC ΑΜΕΑ, δίκτυο τηλεφωνικό και δίκτυο δεδομένων, αλλαγή φωτιστικών, αντικατάσταση κλιματιστικών

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Από @newsroom