Στην Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση που διοργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U.) και το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Eνδυνάμωση των Γυναικών (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), συμμετείχε η Μαρία Αντωνίου, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας με την ιδιότητα της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων από κοινού με την Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και Βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη και το μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης και Βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ. Γιώργο Σταμάτη.

Θέμα της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη, «Κοινοβούλια ευαίσθητα ως προς το φύλο: Προώθηση της ισότητας των φύλων για τον τερματισμό της φτώχειας». Η Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 68ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Commission on the Status of Women, CSW), με κύριο θέμα «Επιτάχυνση της επίτευξης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών, μέσω της αντιμετώπισης της φτώχειας, της ενίσχυσης των θεσμών και της χρηματοδότησης με την προοπτική του φύλου» και τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, διεθνών οργανισμών και διαπιστευμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η Μαρία Αντωνίου στην τοποθέτησή της τόνισε πως “η Ελλάδα, έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο τη βελτιστοποίηση των όρων διαβίωσης των γυναικών, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Αντόνιο Γκουτέρες για την πρόοδο εφαρμογής των Συμπερασμάτων της 63ης Συνόδου (2019), με θέμα την κοινωνική προστασία και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και βιώσιμες υποδομές υπέρ της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών”.

Από @apararas