Με επίκεντρο την  ενεργειακή μετάβαση και την καινοτομία, και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου θεσμικού πλαισίου του 2022 για τα ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο ΔΕΔΔΗΕ διασυνδέουν την αγορά εργασίας με την επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας για πρώτη φορά το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ». 

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επελέγη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να παρέχει σε στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και πτυχιούχους την αναγκαία ειδίκευση στην ανάπτυξη και την ευφυή διαχείριση του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, 40 στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και 15 πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών και Θετικών Επιστημών, θα λάβουν εφαρμοσμένη μετεκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την εξέλιξη του εθνικού δικτύου σε ένα δίκτυο διανομής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διανεμημένης παραγωγής και της ηλεκτροκίνησης.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ, με τη χρηματοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ, προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών  στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης και στις σχολές του ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική και στη Φλώρινα. Πέραν του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, καλύπτεται το κόστος φοίτησης, μετακίνησης και διαμονής για 10 από τις 15 θέσεις των πτυχιούχων που έχουν επιλεγεί. Διευθυντής του επαγγελματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΕΠΜΣ) είναι ο Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ κ. Δημήτριος  Στημονιάρης,

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Πανεπιστημιούπολη της Κοζάνης.

Ο Πρύτανης του ΠΔΜ, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης δήλωσε “To Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί επένδυση για το ενεργειακό μέλλον όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και για την Ελλάδα, καθώς οι κρίσιμες υποδομές των δικτύων διανομής ενέργειας συνιστούν κινητήριο δύναμη της εθνικής ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, που απαιτούν όμως συνεχή προσαρμογή στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και στις σύγχρονες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.”

Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης & Οργανωσιακής Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ κ. Σπύρος Σαλαούνης,  ανέφερε : «Η Εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη την κρίσιμη αποστολή της στην Ελληνική κοινωνία, επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων της αλλά και άλλων, ώστε να  διασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνεργασιών και δημιουργίας οικοσυστημάτων διάχυσης και δημιουργίας γνώσης, κάτι που το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτυγχάνει στο υψηλότερο επίπεδο». 

Παρευρέθησαν και χαιρέτησαν την εν λόγω εκδήλωση η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Όλγα Πουταχίδου και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης, κ. Βασίλειος Παπαποστόλου.

Από @newsroom