Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024 στις 21:00

προαύλιος χώρος Γυμνασίου Λαιμού Πρεσπών

Είσοδος: 5€

Από @newsroom