Σε πολλά σημεία του Δήμου Φλώρινας, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης, ενώ παράλληλα καταλαμβάνουν αναγκαίες θέσεις στάθμευσης. Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος προχωρά στον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους από την πόλη και τις τοπικές κοινότητες.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 116/Φ.Ε.Κ.81/5.3.2004), στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας εντοπίζονται τα οχήματα, τοποθετείται ειδικό αυτοκόλλητο σε αυτά για την ενημέρωση των ιδιοκτητών και το όχημα χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο.

Κατά την δεύτερη φάση της διαδικασίας, εάν οι ιδιοκτήτες δεν έχουν απομακρύνει τα οχήματα, αυτά μεταφέρονται σε ειδική μονάδα επεξεργασίας τους ως απόβλητα.

Ο Δήμος Φλώρινας παρακαλεί για ακόμα μία φορά τους ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία φέρουν το ειδικό αυτοκόλλητο, να τα μεταφέρουν άμεσα σε ιδιωτικό χώρο, ώστε να μη χρειαστεί να απομακρυνθούν από τα αρμόδια συνεργεία.

Υπενθυμίζεται πως εγκαταλελειμμένα θεωρούνται οχήματα όταν:

  • Αφήνονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  • Αφήνονται σε άλλους δημόσιους δημοτικούς ή κοινοτικούς ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  • Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
  • Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/Φ.Ε.Κ.81/5.3.2004:

  • Εάν δεν αποσυρθεί το όχημα από τον ιδιοκτήτη του μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, τότε το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου και θα παραδοθεί σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).
  • Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα περισυλλογής του, τότε το όχημα προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

Ο Δήμος Φλώρινας μετά από 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου στο όχημα θα προβεί στην περισυλλογή του.

Παρακαλούνται οι δημότες να συνδράμουν στις προσπάθειές μας και να βοηθήσουν στην εξαφάνιση του καθόλου κολακευτικού φαινομένου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Δεν ξεχνάμε ότι όλοι μαζί με απλές καθημερινές πράξεις και ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες καθαριότητας, προστατεύουμε το περιβάλλον και διατηρούμε τον Δήμο μας καθαρό.

Οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν εγκαταλειμμένα οχήματα που βρίσκονται στη γειτονιά τους ή έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο).

Είναι τρόπος ζωής, είναι πολιτισμός!

Από @anikos