Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που εκτελεί το Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας.

Το επόμενο δεκαήμερο ολοκληρώνεται η συντήρηση του μεγαλύτερου τμήματος του δασικού δημοτικού οδικού δικτύου σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με την ταυτόχρονη διαπλάτυνση του και την διάνοιξη παλαιών παράδρομων του. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός μεγάλων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων από αυτοφυή βλάστηση, ενώ ταυτόχρονα εκτελείται η 2η φάση καθαρισμού πρανών του δημοτικού οδικού δικτύου.

Οι εργασίες αποβλέπουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και τη  διευκόλυνση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης από αυτούς. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες αποτελούν μέρος των δράσεων λήψης προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας. Σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή διασφάλιση του τόπου μας από την εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα και η εξασφάλιση της πρόσβασης των μέσων κατάσβεσης σε δύσβατες δασικές εκτάσεις.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων – αγροτεμαχίων, να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν πέραν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λ.π. τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν τόσο την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων, όσο και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Ο Δήμος Φλώρινας προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών, καθώς η πυροπροστασία αφορά  στην ασφάλειά τους, την προστασία της περιουσίας τους και του  περιβάλλοντος.

Από @anikos