Εν μέσω της συζήτησης για την αλλαγή της σύνθεσης του ΕΣΡ, με την αντικατάσταση των επτά εκ των εννιά μελών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η αρμόδια Αρχή μετέθεσε χρονικά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων έως τις 15/2/2023.

Η διαβούλευση έληγε στις 20/1/2023, όμως η θητεία των επτά μελών του ΕΣΡ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αρχής Αθανασίου Κουτρομάνου, έληξε στις 24/11/2022. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που επιβάλλουν λογοκρισία στα ΜΜΕ.

Άλλα ενδιαφέροντα θέματα

Διαβούλευση από το ΕΣΡ με …ληγμένη θητεία

Σε δημόσια διαβούλευση, τίθεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων από το ΕΣΡ και ενώ η 6ετής θητεία των 7 από τα  9 μέλη της Αρχής έχει πλέον  λήξει. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του…

Από @apararas