Παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, συνάντηση εργασίας για το νέο Πρόγραμμα LEADER, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε η Παρέμβαση «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», αναδείχθηκαν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση της τοπικής στρατηγικής, η οποία υλοποιείται σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ.

Κεντρικός στόχος του Δήμου Γρεβενών είναι η εδραίωση της σύμπραξης όλων των Κοινωνικών Εταίρων για την οριστικοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του LEADER, μέσα από την υποβολή ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου Φακέλου Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027.

Σημειώνεται ότι με την έγκριση του Προγράμματος, το ΔΕΠΑΝ – ως φορέας υλοποίησης – αναμένεται να προχωρήσει στη στελέχωση εξειδικευμένου γραφείου στην πόλη των Γρεβενών, με σκοπό την άμεση ενημέρωση και βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.  

Από @newsroom