Ο Δήμος Βοΐου συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση της εθνικής ομάδας εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe GoesLocal υπό τον συντονισμό του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ (Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης), που στοχεύει στην ενίσχυση του youthwork και των πολιτικών νεολαίας σε επίπεδο Δήμων στην Ευρώπη, μέσω χάραξης πολιτικής και υλοποίησης δράσεων για τους νέους που διοργανώνονται είτε από Δήμους είτε από φορείς της κοινωνίας των πολιτών με την αρωγή των Δήμων.

H συνάντηση  έλαβε χώρα στην Καλαμάτα από τις 21-23 Φεβρουαρίου 2023 και συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους 20 Δήμους της χώρας που επιλέχθηκαν για τη στελέχωση της σημαντικής και πρωτοπόρας αυτής σύμπραξης. Εκ μέρους του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εκπροσώπων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία Erasmus + και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές δήμων στον τομέα της νεολαίας.

Η τακτική εκπρόσωπος του Δήμου Βοΐου, Λαδά Βασιλική, η οποία επιλέχθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσίασε τη δυναμική του Δήμου μας προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη νεολαία σε συνεργασία με ομάδες νέων και συλλόγους που δρουν στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στο φεστιβάλ FiestaVoio, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής, με την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Από @newsroom