Τρία νέα οχήματα ανακύκλωσης, τα οποία προορίζονται για τη συλλογή βιοαποβλήτων, απόκτησε ο Δήμος Εορδαίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Εορδαίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαου Φουρκιώτη και του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου Χρήστου Κεσκερίδη, παρέλαβε : 

Δύο (2) καινούρια οχήματα χωρητικότητας 8 κ.μ. 4Χ2 και ένα (1) καινούριο όχημα
χωρητικότητας 12 κ.μ. 4Χ2,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή βιοαποβλήτων.

Το κόστος της προμήθειας των παραπάνω οχημάτων ανέρχεται στο ποσό των 451.608,00 ευρώ,

ενώ η προμήθεια τους αποτελεί υποέργο του έργου με τίτλο «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας», το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Να σημειωθεί ότι με την προμήθεια των οχημάτων ανακύκλωσης βιοαποβλήτων ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ήταν συνολικού κόστους 594.095,20 ευρώ, καθώς έχουν ολοκληρωθεί ήδη τα υπόλοιπα τρία υποέργα τα οποία περιελάμβαναν προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και πλαστικών οικιακών κάδων κομποστοποίησης καθώς και δημοσιότητα του προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Εορδαίας.

Επισημαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας, τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι νέοι κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων με την παράλληλη έναρξη του προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων στην πηγή, για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο έργο η δημοτική αρχή Εορδαίας τηρεί ακόμα μία δέσμευσή της στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, επιλύοντας ταυτόχρονα ένα χρόνιο αίτημα κυρίως των επιχειρήσεων εστίασης.