Σήμερα την 19η Ιουλίου 2022κατά τις ώρες 11:45΄ – 13:45΄το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας συνήλθε σε κατεπείγουσα «δια περιφοράς» συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Μιχαήλ Χάτζιου με θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Βασίλειου Γιαννάκη, Δημάρχου Φλώρινας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος ως εξής:

Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κηρύξει έκπτωτη την μισθώτρια εταιρεία εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του, σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο πλευρό των εργαζομένων στο λιγνιτωρυχείο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και τα προβλήματα που δημιουργεί η σχετική υπουργική απόφαση,ζητούμε:

– Την αναστολή της σχετικής Υπουργικής απόφασης που κηρύσσει έκπτωτη την Εταιρεία που δραστηριοποιείται για την εξόρυξη λιγνίτη.

– Την αδιάκοπη και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ορυχείου και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε αυτά.

– Να μην δημιουργηθεί κανένα κενό λειτουργίας των ορυχείων και απασχόλησης των εργαζομένων αφού ήδη τα ποσοστά ανεργίας στον τόπο μας έχουν εκτιναχθεί σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα.

– Να βρεθεί μία ολοκληρωμένη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος με:

* Διασφάλιση των θέσεων εργασίας

* Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη εξασφάλισης των εσόδων του δημοσίου αλλά και την επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί το εφιαλτικό σενάριο απόλυσης εκατοντάδων εργαζομένων.

Σε μία περίοδο που η ενεργειακή κρίση χτυπά ανελέητα την πατρίδα μας, η με οποιονδήποτε τρόπο συνέχιση της αδιάκοπης εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο Αχλάδας, αποτελεί μία ουσιαστική απάντηση, τόσο στην διασφάλιση παραγωγής πιο φθηνής ενέργειας για την πατρίδα μας, όσο και στην αντιμετώπιση της τοπικής ανεργίας που πλήττει καίρια την κοινωνία της Φλώρινας.

Το παρόν ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, 

– Θα δημοσιευθεί στα ΜΜΕ, 

– Θα αποσταλεί άμεσα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

– Θα επιδοθεί αυτοπροσώπως από τον Δήμαρχο Φλώρινας, κ. Βασίλη Γιαννάκη, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

– Θα επιδοθεί στο Σωματείο Εργαζομένων στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας προς υποστήριξη των κινητοποιήσεων και διεκδίκησης των αιτημάτων τους.

Ο Πρόεδρος

 του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Μιχαήλ Ευαγ. Χάτζιος

Από tester