Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ψαθά και στελέχη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. συναντήθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.

Βασικό θέμα συζήτησης η ανάπτυξη της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, όπου ο κ. Δήμαρχος παρουσίασε αρχικά την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, απαιτείται η βελτίωση των υποδομών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ήδη εγκαταστημένων επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Οι ασφαλτοστρώσεις, ο βιολογικός καθαρισμός, η ύδρευση, ο ηλεκτροφωτισμός και άλλες παρεμβάσεις είναι στις άμεσες προτεραιότητες τόσο του Δήμου Φλώρινας, όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

2 – Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ατμοσφαιρική ρύπανση

✔️Ο Δήμος Φλώρινας, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, πραγματοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, που περιλάμβαναν την ενημέρωση τοπικών δημόσιων φορέων, δημοτικών υπηρεσιών και των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας «Interreg-IPACBC», TRAP.

✔️Στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μέσα από οπτικοακουστικό υλικό (το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Προγράμματος https://trap-project.eu/) που παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου και συγκεκριμένα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

✔️Ο Δήμος Φλώρινας φρόντισε για την ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, τη δημιουργία δηλαδή ενός δικτύου παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ΤΠΕ που θα ενσωματώνει την παρακολούθηση της ποιότητας αέρα με χρήση του Δείκτη Υγείας της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

✔️Ο Δήμος Φλώρινας στην προσπάθεια του να επιτύχει τους στόχους του έργου ανέλαβε την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στην υγεία, την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, τις ρυπογόνες πηγές, τις προτάσεις βελτίωσης και κατ’ επέκταση μετριασμού του φαινομένου.

Από tester