Ενόψει των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Γρεβενών προκειμένου να καθορισθεί ο τρόπος και ο χρόνος διάθεσης και χρήσης κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή τους (κεντρικές ομιλίες). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο υπάλληλο: Στέργιος Παπαγεωργίου – Tηλ.2462(0)25630 / Email:papageorgs@gmail.com.

Από @info@team