Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας προτίθεται να δημιουργήσει στον Δήμο μας κόμβο του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών – Πανεπιστήμιο Πατρών (KEΔMOΠ) «Χάρισε ζωή».

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την καθοδήγηση της Υπεύθυνης Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών, κας Μαρίας Κώστογλου, διοργανώνει διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Διαδικασία λήψης δειγμάτων Μυελού των Οστών. Ενημέρωση & Δειγματοληψία».

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι μέλη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου μας και όποιος άλλος το επιθυμεί, να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και τη σχετική πιστοποίηση εξειδικευμένου λήπτη και να διευκολυνθούν οι συνδημότες μας που επιθυμούν να γίνουν δότες, αποφεύγοντας έτσι άλλες πιο περίπλοκες και «θολές» διαδικασίες.

Το Γραφείο Εθελοντισμού, πάντα σε συνεννόηση και υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων του KEΔMOΠν γίνεται ένας ισχυρός βραχίονας τόσο για την επικοινωνία, όσο και για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στο μείζον θέμα της προσφοράς Μυελού των Οστών.

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, πρέπει να δηλώσουν εγγράφως έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, την πρόθεση τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Εθελοντισμού gedf2021@yahoo.com, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα αιτήματα συμμετοχής στην κεντρική πλατφόρμα εγγραφής το ΚΕΔΜΟΠ.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους (ημερομηνία, ώρα, ηλεκτρονικό σύνδεσμο κ.ά.).

Καθημερινά εκατοντάδες συνάνθρωποί μας διαγιγνώσκονται με έναν τύπο καρκίνου του αίματος, συχνά λευχαιμία (η πιο συνήθης μορφή καρκίνου στα παιδιά). Για πολλούς η μόνη ελπίδα ζωής είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από ένα συμβατό εθελοντή δότη.    Το ΚΕΔΜΟΠ – “Χάρισε Ζωή” ενημερώνει για την ανάγκη της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και εγγράφει εθελοντές δότες, βοηθώντας ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών να βρουν το συμβατό εθελοντή δότη που θα τους «χαρίσει» ζωή. www.xarisezoi.gr  

Από @anikos