Ο Δήμος Φλώρινας καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη Αρμενοχωρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου 2023.

Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών εμπορικών θέσεων είναι 154.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 19/06/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.

Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετες θέσεις μετά τη λήξη προθεσμίας είναι δυνατή η παράταση αυτής με Απόφαση της πενταμελούς επιτροπής εμποροπανηγύρεως.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά πλην του διπλοτύπου είσπραξης και της Δημοτικής ενημερότητας τα οποία θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket.mindev.gov.gr, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ:

Εκκλησιαστικά είδη, βιβλία – γραφική ύλη, είδη λαϊκής τέχνης, λευκά είδη – είδη προικός, είδη δώρων και διακόσμησης, ασημικά και φο μπιζού, χειροποίητα προϊόντα οικοτεχνίας, είδη ένδυσης – είδη υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, καλλυντικά είδη, ψιλικά, είδη οικιακής χρήσης – υαλικά, παιδικά παιχνίδια, μικροεργαλεία, μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας, άνθη – φυτά, παραδοσιακά γλυκά – παγωτά, μαλλί γριάς και λουκουμάδες, χαλβάς – ζαχαρώδη προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, κάστανα – καλαμπόκια – ποπ κορν, σουβλάκια – σάντουιτς- πατάτες κ.λπ., είδη καντίνας, ηλεκτρονικά είδη, είδη pet shop, ψυχαγωγικά παίγνια.

Αγροτικά προϊόντα & μεταποιημένα τρόφιμα: Ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, καλαμπόκια, συσκευασμένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα οικοτεχνίας (όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα), τυποποιημένο μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης κ.α. (σε κλειστές συσκευασίες).

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη από:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση συμμετοχής:

α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή άδεια πωλητή λαϊκών αγορών ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη καλλιτέχνη. (σε ισχύ)

β) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Φλώρινας

γ) Απόδειξη καταβολής τελών

δ) Αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. Επικοινωνίας Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: 2385029646.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ «ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ 2022» που θα διεξαχθεί στην ΤΚ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου Φλώρινας στις 21 Έως 26-06-2023.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. :……………………………….. ΘΕΣΗ………………………………………………………

Είδη Πώλησης  :……………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣ: Δήμο  ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 
Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα Μητέρας Επώνυμο Μητέρας: 
Αριθμ Α.Δ.Τ/ Αριθμ. Διαβατηρίου: Α.Φ.Μ. 
Ημερομηνία γέννησης(1):  Τόπος Γέννησης: 
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ. 
Τηλ. Fax: E-mail: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)

Α.Φ.Μ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
ΑΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΗΜ.ΕΠΙΚΥΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 
ΑΡ.& ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ: 
ΕΔΡΑ/ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ.:0ΤΚ: 
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΣ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail: 
ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ: 
ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ.: 
Τηλ. Fax: E-mail: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς). 
Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου (Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης β) Φ/Α αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, γ) βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) Φ/Α άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη               x 
       □ 
Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων. Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών (καντίνες) 
        □ 
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης χώρου για κάθε αιτούμενη θέση στην εμποροπανήγυρη.                        
 x 

ΚΟΣΤΟΣ: Ως οι αιτούμενες θέσεις και  Σύμφωνα με την 189/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας τα αναλογούντα τέλη για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη έχουν ως εξής:

Α) Ημερήσιο τέλος ποσού 50,00 ευρώ για κάθε θέση 3Χ3= 9 τ.μ.  και αντίστοιχα για κάθε  επιπλέον θέση

Β) Ημερήσιο τέλος ποσού 70,00 ευρώ για κάθε θέση 3Χ6=18 τ.μ. ( Ψητοπωλεία – Καντίνες κλπ)

Γ) Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση  ψυχαγωγικής παιδείας ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) εφ’ άπαξ τέλος 500,00 ευρώ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1)         Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια για τη συμμετοχή μου στην εμποροπανήγυρη «ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ» στην ΤΚ. Αρμενοχωρίου και επιθυμώ την εξασφάλιση του χώρου.

2)         Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι θα χρησιμοποιήσω προσωπικά όλες τις ανωτέρω θέσεις που θα μου παραχωρήσει ο Δήμος και για τις οποίες κατέβαλα τέλος χρήσης, γνωρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, εκμίσθωση ή παραχώρησή τους σε τρίτο.

3)         Προς επιβεβαίωση της ανωτέρω δήλωσης δέσμευσης θα δεχτώ τον έλεγχο του Δήμου ή της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση αθέτησης ή παραβίασης των όρων θα υποστώ τις νόμιμες συνέπειες.

4)         Η χρήση του χώρου και το είδος των εμπορευμάτων  που θα διατεθεί μέσω αυτού, γίνεται με αποκλειστική δική μου ευθύνη και διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητά μου και τις διατάξεις της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Φλώρινας.

5)         Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

6)         Καταθέτω τα παραπάνω δικαιολογητικά

7)         Δε θα επιβαρύνω την ηλεκτρολογική εγκατάσταση περισσότερο από χρήση τριών φωτιστικών λαμπτήρων και ενός ρευματοδότη χωρίς τη χρήση πολύμπριζου.

8)         Έλαβα γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης του Δήμου Φλώρινας και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

                                                            Φλώρινα  ……………………2023 

                                                                          (Υπογραφή)

Από @anikos