Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε workshop σχετικά με την καινοτομία και τα οικοσυστήματα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κοζάνη και την Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο workshop, με συντονιστή τον  Καθηγητή και Πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας κ. Παναγιώτη  Κετικίδη,  συμμετείχαν μέλη της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ελληνογερμανικού επιμελητηρίου αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών και start up.

Από  το Πανεπιστήμιο ΗΚΑ της Καρλσρούης συμμετείχαν οι καθηγητές  Hendrik Rust και  Carsten Hahn καθώς και ο συντονιστής του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων Xlab, Patrick Brecht.   

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητής κ. Παντελής Αγγελίδης, η καθηγήτρια κ. Χάιδω Δριτσάκη καθώς και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γιάννης Αντωνιάδης.

Στο workshop παρουσιάστηκαν οι δομές προώθησης της καινοτομίας στις περιοχές της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης καθώς και οι ευκαιρίες και η δυναμική που παρέχει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ακόμη, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ανταλλαγής το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το πανεπιστήμιο HKA της Καρλσρούης και τονίστηκε η σημασία τέτοιων δράσεων για την εκπαίδευση των φοιτητών στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τέλος, αναπτύχθηκε από τους καθηγητές του γερμανικού πανεπιστημίου το οικοσύστημα το οποίο υποστηρίζει τις start-ups στην περιοχή της Καρλσρούης στη Γερμανία. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούν οι περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, να ωφεληθούν από καλές πρακτικές στήριξης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μέσω νεοφυών επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του workshop, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά, προκειμένου να διερευνήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Από @info@team