Σάββατο 29 Ιουλίου στις 19:30

Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Σισανίου

Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «ΚΟΖΙΑΝΗ» με την ορχήστρα του Τάκη Μπέτζιου.

Από @info@team