Τοποθετούνται οι ειδικοί μωβ κάδοι στην Πτολεμαΐδα και στις Κοινότητες.

Ακόμα μία δράση στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί ο Δήμος Εορδαίας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Συλλογής και Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και χρησιμοποιημένων λιπών «EASTWESTGREECE», με την τοποθέτηση 41 ειδικών μωβ κάδων για τη συλλογή ενδυμάτων και υποδημάτων. Είκοσι (20) μωβ κάδοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης της Πτολεμαΐδας, ενώ εντός των ημερών οι υπόλοιποι θα εγκατασταθούν στις Κοινότητες του δήμου.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πολύ μεγάλες ποσότητες ρούχων και παπουτσιών από την υγειονομική ταφή, με παράλληλη εξασφάλιση πόρων και ενέργειας και με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη.

Επίσης από την συγκεκριμένη δράση για τον Δήμο Εορδαίας θα προκύψουν :

  • Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4042/2012, για τις ποσότητες ανακυκλωμένων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.
  • Άμεσο όφελος από την προσφορά ανταποδοτικού ποσού εκ μέρους της Εταιρείας «EASTWESTGREECE».
  • Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

Να θυμίσουμε πως ο Δήμος Εορδαίας ήδη έχει προχωρήσει σε δράσεις ανακύκλωσης σε αλουμίνιο, σε πλαστικό, στα αποτσίγαρα, στο  χαρτί, στο γυαλί, καθώς  και σε δράση διαχείρισης-κομποστοποίησης βιοαπόβλητων, με στόχο τη μείωση των σκουπιδιών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Με τη χρήση και την αξιοποίηση των νέων αυτών κάδων, προστίθεται ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα της συντονισμένης προσπάθειας από τη δημοτική αρχή του Δήμου Εορδαίας για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, για ορθή διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και για κοινωνική προσφορά.                

Από @apararas