Ο Δήμος Γρεβενών στο πλαίσιο της αρχής που υπηρετεί ως προς τη δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση, σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε ήδη από τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο εκπόνησης της Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) που αφορά στην πόλη των Γρεβενών για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με φορείς και ενδιαφερόμενους πολίτες, κατά την οποία θα γίνει η παρουσίαση των δεδομένων που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Σχέδια ΒΑΑ αλλά και τοποθετήσεις επί της επικαιροποίησης της ΒΑΑ πόλης Γρεβενών (περιοχή παρέμβασης).

Με αυτή τη διαδικασία ολοκληρώνεται ο σχετικός διάλογος ώστε να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα η τελική πρόταση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου και να υποβληθεί προς έγκριση από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του 2024 και εν συνεχεία στην ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, με προβλεπόμενη διάρκεια 2 ωρών.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή εκπρόσωπο φορέα να παρευρεθεί και να συμμετέχει στον διάλογο.

Από @newsroom