Την Τετάρτη 31/1/2024 η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, είχε συνάντηση συνεργασίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας, καθηγήτριαΕλένη Γρίβα και τους Χριστίνα Πεταλωτή, Πpoϊσταμένη τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Εύη Παπαμάρκου, στέλεxoς τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρη Ταρνανίδη, στέλεχος Αντιπρυτανείας  Ολιστικής Μέριμνας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός της σύμπραξης μεταξύ των δύο φορέων στο πλαίσιο της αποστολής, των αρμοδιοτήτων και του Μνημονίου Συνεργασίας τους για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική καινοτομία και την εξωστρέφεια, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προγραμματίζουν τις κοινές δράσεις τους για την προαγωγή της εκπαίδευσης για την  αειφόρο ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στις αξίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, μέσα από την οπτική των σύγχρονων επιστημονικών θεωρήσεων και σε συντονισμό με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Από @newsroom