Έγκριση χρηματοδότησης της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.)Σιάτιστας, Τσοτυλίου και  Πενταλόφου έως 31/12/2025, συνολικού προϋπολογισμού 1.740.000 ευρώ.

Ο Δήμος Βοΐου εξασφάλισε με την ένταξη την συνέχιση λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. σε Σιάτιστα, Τσοτύλι και Πεντάλοφο,έως 31/12/2025, όπου εξυπηρετούνται 100 ωφελούμενοι.

Συγκεκριμένα εντάχτηκαν:

  • Η συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Σιάτιστας,  προϋπολογισμού 636.907,88€
  • Η συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Τσοτυλίου, προϋπολογισμού 560.273,16€
  • Η συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Πενταλόφου, προϋπολογισμού 542.823,03€

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027».

Βασική αρμοδιότητα των Κ.Η.Φ.Η. είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι, με κοινωνική ευαισθησία, να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου σε ευαίσθητες ομάδες ηλικιωμένων.

Από @newsroom